söndag 21 oktober 2012

Stark berättelse

"Agaat" av Marlene van Niekerk är en storartad roman om aphartheids grymhet och
 om hur både förtryckare och förtryckta skadades av systemet. Genom beskrivningen 
av den komplicerade relationen mellan den ALS-sjuka lantbrukarhustrun Milla och
 hennes hushållerska och vårdare Agaat inser man både intellektuellt och känslomässigt 
Sydafrikas traumatiska historia. Språket i romanen är otroligt vackert.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar