torsdag 9 juni 2016

Vackra? Javisst men...Nu blommar lupinerna efter alla vägar. Eftersom lupinen är en kvävefixerande art ökar den kväve-halten i jorden. Den skuggar även låga växter. Följden blir att många av våra vackra blommor i dikeskanten försvinner. Även fjärilar och vildbin som är beroende av särskilda värdväxter kan konkurreras ut av lupinerna. Mer om detta finns att läsa på länsstyrelsens hemsida.


Varje bukett du plockar gör några frön mindre. ;-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar