fredag 1 mars 2013

Vänort: Karagwe

Västerås stift skrev den 13 januari ett samarbetsavtal med Karagwe stift i nordvästra Tanzania.
Avtalet har tre delar. Man ska samarbeta när det gäller miljöfrågor, musik och kyrkans roll 
i samhället. Vår resa var just i Karagwe när undertecknandet skulle ske och vi fick bevista 
en fantastisk gudstjänst med massor av sång, ett högtidligt undertecknande av biskoparna,
 Benson Bagonza och Thomas Söderberg och efteråt blev vi inbjudna till festmåltiden i 
kyrkan. Delegationen från Västerås stift överlämnade en tuppljusstake från Leksand.
Vår reseledare Anders Åkerlund mellan biskoparna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar