torsdag 3 september 2015

Fjärilsexkursion

En söndag var jag på en fjärilsexkursion i Boda. Vi letade larvkolonier av den 
sällsynta arten väddnätfjäril som lägger sina ägg på ängsvädden. Vi hittade ett
 trettiotal larvkolonier. Det var så roligt att vara ute med en kunnig ledare som
visste namnen på fjärilarna vi såg. Det var Naturum i Siljansnäs som stod som 
arrangör.


larvkoloni av väddnätfjäril


ängsvädd


Detta är inte en väddnätfjäril. De syns i juni.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar