torsdag 29 augusti 2013

Skolresan

Jag hittade ett härligt sånghäfte från 1928 på taffeln i Söräng. Här kommer några strofer."Motorstopp, motorstopp! Alla barnen flyger opp,
jublar högt i samlad tropp: Hejsan hoppsan motorstopp!"


"Se nu barn den ståtliga bron,
se hur forsen skummar!
Hör hur den dånar och brummar!
Här har vi en väldig kraftstation!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar